Wij zetten met enige regelmaat oefeningen, gebaseerd op het werk van Anni en Josef Albers, online. Deze oefeningen zijn eenvoudige opdrachten bedoeld om kinderen (en ouders eveneens) aan te moedigen om beter te leren kijken, en om te experimenteren met kleuren en diverse materialen. Geïnteresseerden kunnen deze opdrachten gratis downloaden.

Wij zetten met enige regelmaat oefeningen, gebaseerd op het werk van Anni en Josef Albers, online. Deze oefeningen zijn eenvoudige opdrachten bedoeld om kinderen (en ouders eveneens) aan te moedigen om beter te leren kijken, en om te experimenteren met kleuren en diverse materialen. Geïnteresseerden kunnen deze opdrachten gratis downloaden.

Wil jij graag meedoen? 

Dit project is geschikt voor kinderen van 5 jaar en ouder.
Let er op dat de kinderen in staat zijn de opdrachten uit te voeren zonder zichzelf pijn te doen (of te verwonden).
Wij zouden het leuk vinden om te zien wat je kind heeft gemaakt, deel je foto’s op Instagram en Facebook #albersforkids of stuur ze per e-mail naar: albersforkids@gmail.com

Om mij te volgen, volg jezelf.
– Josef Albers

Would you like to participate?

This project is open to all children from 5 years and upwards.
Please be careful that your children are able to do the workshop without hurting themselves.
We would appreciate seeing what your child has been doing, please share your photos on Instagram and Facebook hashtag albersforkids or send them by email to: albersforkids@gmail.com

To follow me, follow yourselves.
– Josef Albers

Elke waarneming van kleur is een illusie… we zien kleuren niet zoals ze werkelijk zijn. In onze perceptie beïnvloeden ze elkaar

– Josef Albers

Every perception of colour is an illusion… we do not see colours as they really are. In our perception they alter one another.

– Josef Albers

Om de ogen te openen

Josef Albers geloofde dat kunstonderwijs niet een kwestie was van het overbrengen van regels, stijlen, of technieken, maar een kwestie van studenten meer bewust maken van wat zij zelf zien. Albers zei dat het zijn doel als leraar was om “de ogen te openen.” Voor Albers was de fundamentele bouwsteen van kunstonderwijs de ontwikkeling van het vermogen om scherper te kunnen zien. Albers redeneerde dan ook dat het onmogelijk is om een kunstenaar te zijn, tenzij en totdat je aandachtig het gezichtsveld had verkend door middel van de kernelementen: lijn, vorm, kleur en textuur.
Lees HIER meer.

To open eyes

Josef Albers believed that teaching art was not a matter of imparting rules, styles, or techniques, but of leading students to a greater awareness of what they were seeing. Albers said his goal as a teacher was “to open eyes.” For Albers, the fundamental building block of an art education was development of the capacity to see more acutely. You can’t be an artist, Albers reasoned, unless and until you’d mindfully explored the visual field through its key elements: line, shape, color, and texture.
Read more HERE.